Aikido Nederland heeft een nieuw bestuur

Op 16 juli is tijdens de Algemene Leden Vergadering van Aikido Nederland een nieuw bestuur benoemd. Het nieuwe bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Gerrit-Bartus Dielissen

Secretaris: Wilko Vriesman

Penningmeester: Marcel Reijers


De sectie Yoseikan Aikido wenst het nieuwe bestuur veel succes!