2012 goed begonnen!

De Sectie Yoseikan Aikido is het nieuwe jaar knallend begonnen. De nieuwjaarstraining en de traditionele nieuwjaarsreceptie waren erg goed bezocht. Veel Aikido wilden het jaar goed beginnen door middel van een training en gezellig samenzijn. Op de receptie zette de voorzitter Wim Schaap uiteen wat we allemaal bereikt hebben het afgelopen jaar.

en daar mogen we best trots op zijn!

In het komende jaar wil de sectie al deze activiteiten doorzetten en uitbreiden met een BBQ begin september en mogelijk nog een extra activiteit in de zomerperiode. Ook zou het leuk zijn als het leuk zijn als het ledental verder stijgt en meer mensen zich bij de sectie aansluiten.Tenslotte zijn aan alle leden de officiele Yoseikan Aikido paspoorten uitgereikt, waarin zij hun behaalde graduaties en bezochte stages kunnen laten aftekenen.

Nogmaals allen een heel sportief 2012 gewenst!