Nieuwe dojo in Wassenaar

Budocentrum Junansei start een nieuwe groep in Wassenaar! De lessen worden verzorgd door Esther van Diggelen & Sam Sosef. Iedere maandagmiddag is er training voor de jeugd vanaf 7 jaar en in de avond kunnen ook de senioren terecht. In verband met de (nog) beperkte matruimte wordt er bij de volwassenen in deze les vooral met wapens getraind. Voor het beoefenen van het volledig curriculum kunnen de Aikidoka terecht in Voorschoten. Kijk voor meer info op www.junansei.nl

Dojo: Budocentrum Junansei
Locatie: Sporthall ECC, Deijlerweg 157 in Wassenaar
Tijd: Ma 17.00-18.00 Jeugd Aikido vanaf 7 jaar
        Ma 20.00-21.00 Aikido wapenles vanaf 15 jaar

Yoseikan Aikido op AN vrouwenstage

Opzondag 18 oktober is er een stage vanuit Aikido Nederland olv 6 vrouwelijke instructeurs in de AN Hombu Dojo op Nationaal Sportcentrum Papendal. De training is gratis toegankelijk voor mannen en vrouwen .

10-11 Sonja Winkelman (4e dan, CABN)
11-12 Esther van Diggelen (2e dan, Sectie Yoseikan Aikido)
12-13 Satomi Ishikawa (4e dan, DAF)
13-14 lunchpauze
14-15 Caroline Bied-Charreton (5e dan, DAF)
15-16 Jeanette Tanis (3e dan, Yuwakai)
16-17 Trudeke Sterringa (5e dan, AFN)

12 apr: Stage + Embukai

Op zondag 12 april organiseert de Sectie Yoseikan Aikido de maandelijkse trainingsstage van 10:00-12:00. Dit is een week later dan normaal in verband met Pasen. De training wordt gegeven door Edgar Kruyning (6e dan) en Roel van Beusekom (5e dan). Voor leden van de Sectie is de stage € 15,- en voor niet-leden € 20,- Iedereen is van harte welkom!

Na het grote succes van vorig jaar wordt dit jaar voor de tweede keer de Yoseikan Aikido Embukai (demodag) georganiseerd. Op 12 april is er eerst training van 10:00-11:30 en aansluitend van 11:30-12:30 is de Embukai.

Doel van deze embukai is om alle scholen die aangesloten zijn bij Yoseikan Aikido Nederland te laten demonstreren voor een commissie. Dit jaar staan verdedigingen op mes- en zwaardaanvallen centraal.

Uitvoering:
Iedere school/vereniging krijgt 3 minuten de tijd om invulling te geven aan dit thema. Muziek tijdens de uitvoering is aan te bevelen. Het is van groot belang dat iedereen zich houdt aan de voorgeschreven tijd.

Er zijn 2 leeftijdscategorien: een groep tot 16 jaar en een groep van 16 jaar en ouder. Om het overzichtelijk te houden kan er per school/vereniging/dojo maar een groep van 16 jaar en ouder meedoen en een groep tot 16 jaar. Een combinatie van jong en oud mag natuurlijk ook.

Criteria ; er zal officieel gedemonstreerd worden voor een jury die bestaat uit 5 mensen, die minimaal in het bezit zijn van eerste kyu, plus Edgar en Roel. Waar letten deze juryleden op :

De inhoud ; m.a.w. is de inhoud in overeenstemming met het” realiteits” principe van de Yoseikan.

Presentatie; als geheel , hoe is de presentatie opgebouwd en hoe verhouden de afzonderlijke delen zich t.o.v. elkaar.

Aiki principe ; is er sprake van circulair bewegen , wordt er bewogen vanuit een fysiek en mentaal geheel, wordt er geharmoniseerd en hoe wordt er tijdens de demo gebruikt gemaakt van de verschillende momenten van de aanval go no sen, tai no sen etc.

Originaliteit ; bevat de demonstratie leuke en bijzondere elementen.

Omdat het Aikido over het algemeen geen competitie kent, is het zaak dat deze embukai een sfeer krijgt van een gedragen gezamenlijkheid. We streven met zijn allen naar een heel hoog niveau maar waarderen iedereen die meedoet en laat zien wat hij/zij kan. Er zullen grote verschillen waarneembaar zijn en dat kan niet anders, maar dat is voor ons en onze stijl alleen maar een mooie aanleiding om of de verschillen te honoreren en te komen tot een goede waardering van die verschillen maar ook daar waar het bewegen niet klopt volgens de principes aanleiding is om over door te praten. De jury zegt uiteindelijk wel welke demo zij het beste vond.

Heel veel plezier met de voorbereiding en met de demonstratie ,

Aikidogroeten
Roel en Edgar.

Hombu Dojo Yoseikan Aikido
Budo Academy Physical
Vening Meineszstraat 7
6717 AJ Ede

Arjen Mol geslaagd voor 1e dan!

Op zondag 2 november 2014 werden na de maandelijkse Aikido stage de landelijke examens gehouden. Dit maal waren er twee kandidaten, waarvan één van Budo Academy Physical, namelijk Arjen Mol. In een uitgebreid examen heeft Arjen laten zien dat hij het curriculum en de vaste series goed beheerst. Daarnaast had Arjen een eigen werkstuk voorbereid waarin hij veel verschillende technieken, ook met diverse wapens heeft gedemonstreerd. In het randori onderdeel (vrij gevecht) heeft hij ook nog kunnen laten zien dat hij bij vermoeidheid en onder hoge druk nog steeds terug kan vallen op een goede basis Yoseikan Aikido. Het was een goed examen en Arjen is dan ook geslaagd voor zijn eerste dan, de zwarte band Aikido! Van harte gefeliciteerd met het behalen van deze mijlpaal!!

Mooie examens!

Op zondag 1 juni 2014 werden aansluitend aan de maandelijkse stage de landelijke examens gehouden. Dit maal waren er vier kandidaten: één voor 1e kyu (Henry Keijzer) en drie voor 1e dan (Kees den Uijl, Jordy Broekman en Jurjen ter Maat).

De examens waren erg uitgebreid en de kandidaten hebben bijna het voltallige vaste programma kunnen demonstreren. Ook hadden alle vier de kandidaten een eigen werkstuk voorbereid en deze zagen er goed en verzorgd uit. Het waren vier hele mooie examens die erg goed recht doen aan het Yoseikan Aikido. Echt iets om trots op te zijn!

Alle kandidaten zijn dan ook geslaagd!! Allemaal van harte gefeliciteerd!!