Nu verkrijgbaar: De kracht van harmonie

Op zaterdag 29 juni komt het zevende boek van Edgar Kruyning uit, getiteld 'De kracht van Harmonie'. Het boek is te bestellen bij Physical of via www.lulu.com.

 

De kracht van harmonie is een helder, praktisch, maar ook een confronterend boek. Het kan je kijk op jezelf, de ander en de wereld in zijn geheel veranderen. Dit gemakkelijk leesbare boek is een must voor iedereen die op zoek is naar meer balans in het leven. Harmonie is onze natuur en het is de kunst om als mens, wederom in harmonie met de natuur te komen. Het gehele universum, de aarde en wij als mens, ontlenen ons bestaansrecht aan het begrip harmonie. Alles en iedereen is onlosmakelijk verbonden met elkaar. De kracht van harmonie is het vervolg op de eerdere succesvolle uitgave, Balans vinden in jezelf.

 

Zie het, doe het en deel het! De auteur neemt je mee in het zien van een harmonieuze levensstijl. De drie voorwaarden die nodig zijn om de weg naar verbondenheid vrij te maken, worden uitvoerig behandeld. Het gaat hier om de juiste motivatie, het juiste waarnemen en het loslaten en genieten.

Het beschrijft een compacte methode. Hierdoor leer je inzicht te krijgen in de vele remmende en beperkende processen van anderen en jezelf. De methode helpt je om je verbondenheid met je omgeving te versterken door je eigen autonomiteit te hervinden. Zijn methode omvat 7 praktische stappen die je helpen om je passie te vinden en je eigen weg te kiezen. Bij deze methode staat het volgende centraal: zie het, doe het en deel het!

 

 

Sectie heeft 100 leden!

De sectie Yoseikan Aikido telt nu 100 leden!! Het honderdste lid is Caspar Gesthuizen uit Breda. Dankjewel voor je aanmelding!

Nieuwe jaar goed geopend!

Op zondag 6 januari werd het nieuwe Aikido seizoen geopend met een training en een nieuwjaarsreceptie. Er waren in totaal 30 mensen aanwezig, dus het was een goed bezochte training!


Op de receptie heeft de voorzitter, Wim Schaap uiteen gezet waar we als sectie voor staan, namelijk kwalitatief goed Aikido. In het komende jaar willen we deze kwaliteit waarborgen door middel van veel trainingsstages en het (verder) opleiden van de leraren.

De sectie zoekt nog steeds een lid voor de kascommissie die de financiele stukken van de penningmeester controleert. Lijkt dit je wat? Meldt je dan aan via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

De doelstelling van afgelopen jaar: het halen van 100 leden in de sectie is bijna gehaald. Ten tijde van de receptie telde de sectie Yoseikan Aikido 99 leden!


Het buffet zag er super uit, met veel en lekkere hapjes die iedereen had meegebracht. Iedereen ontzettend bedankt! Met zo'n opening gaan we een goed jaar tegemoet!

Foto's van de maandelijkse stages zijn te vinden op onze Facebookpagina (inloggen is niet nodig).

Inschrijving landelijke examens

Binnen de Sectie Yoseikan Aikido worden de examen vanaf 1e kyu en hoger twee maal per jaar landelijk afgenomen. Dit maal is dat op zondag 16 december van 10:00-12:00 in de Hombu Dojo in Ede. Familie, vrienden en geïnteresseerden zijn van harte welkom om te komen kijken.

De sectie adviseert mogelijke examenkandidaten en hun leraren om deel te nemen aan de maandelijkse stages die iedere eerste zondag van de maand (10:00-12:00) gehouden worden en te overleggen met de Technische Commissie. Vervolgens kan de kandidaat zich inschrijven voor het examen middels het exameninschrijfformulier.

De kosten voor het examen bedragen
€ 20,- voor een 1e Kyu
€ 50,- voor 1e of 2e Dan
€ 65,- voor 3e Dan of hoger
€ 25,- voor een herexamen

Allen succes gewenst met de voorbereiding!