Examens algemeen

Doel van het examen is om te toetsen of de deelnemer zichzelf zowel kwantitatief als kwalitatief voldoende heeft ontwikkeld voor de betreffende graad. Er wordt gekeken of de deelnemer:

· Voldoende in de stof zit

· Voldoende bewegingsvaardigheden bezit

· Creatief, praktisch en probleemoplossend functioneert

· Het meervoudigheidsprincipe toepast

· Voldoende details voor het gewenste niveau toont

· Toepassing van de bewegingsprincipes duidelijk demonstreert


Een danexamen is een formele gelegenheid waar de examencommissie (EC) en de technische commissie (TC) van de sectie Yoseikan Aikido toetst of de deelnemer een volgende graad kan ontvangen.

 

Hieronder zijn de exameneisen te downloaden als pdf-bestand.

- Eisen voor Kyu-examens

- Eisen voor Dan-examens


Bij de examen eisen voor Shodan (1e dan) – Sandan (3e dan) staan de technische vaardigheden centraal. Voor 1e en 2e dan zal gelet worden op de technische uitvoering gepaard met de toepassing van de basisprincipes qua positionering, balans, continuïteit, timing, totaliteit, realiteitswaarde en de praktische toepassing. Ook het zelfverdedigingsaspect moet gewaarborgd zijn. Bij het 3e danexamen zal meer gekeken worden naar de toepassing van flow, eigenheid, creativiteit en complexiteit.


Bij de exameneisen voor YONDAN (4e dan) – Rokudan (6e dan) staan de verdieping en de persoonlijke en mentale ontwikkeling centraal. Er zal gekeken worden of er sprake is van verdieping in de essentie van het Aikido. Het is ook belangrijk of er sprake is van stijl verbreding (inzicht en kennis van andere stijlen) en de ontwikkeling van authenticiteit en verwevenheid van de persoon met het Aikido in het dagelijkse leven. Vanaf 5e dan kunnen speciale promoties worden toegekend, eventueel in combinatie met een presentatie en of een scriptie.


Kyu Band Opmerkingen
8e Wit
7e Geel
6e Oranje
5e Groen Hakama toegestaan
4e Blauw
3e Bruin
2e Bruin
1e Bruin Landelijk examen


Dan Band Opmerkingen
1e Zwart Technisch examen
2e Zwart Technisch examen
3e Zwart met rode streep Technisch examen
4e Zwart met rode streep Technisch examen
5e Zwart met rode streep Technisch examen + scriptie
6e Rood-wit geblokt Technisch examen + scriptie