Minoru Mochizuki

Minoru Mochizuki Shihan werd geboren op 7 april 1907 in Shizuoka, Japan. Hij had een zeer ope n mind en was erg creatief en innovatief. Hij bestudeerde de overeenkomstige principes tussen de vele stijlen en startte een ontw ikkeling die we tegenwoordig nog steeds revolutionai r vindMinoru Mochizukien.

Minoru Mochizuki was een directe leerling van Jigoro Kano, de grondlegger van het Judo en zijn twee hoofdassistenten Kyuzo Mifune en Tokusanpo (Sambo Toku Sensei). In de jaren '20 van de twintig ste eeuw was Mochizuki uchi deshi (inwonend student) bij Morihei Ueshiba, de grondlegger va n het Aik ido. Ook trainde hij kort onder leiding van Gichin Funakoshi, de grondlegger van het Karate. Naast deze alom bekende Budodisciplines bestudeerde hij ook vele klassieke Jujutsu stijlen en andere krijgskunsten.

In 1931 stichtte Mochizuki zijn eigen Dojo in Shizuoka aan de voet van de reusachtige berg Fuji Yama. Hier doceerde hij diverse disciplines naar zijn eigen inzicht, waaronder Aikido, Jujutsu, Judo, Karate, Iaido en Kobudo. Hij noemde zijn Dojo 'Yoseikan', wat 'de plaats waar je kunt ontdekken wat goed voor je is' betekent.

Minoru Mochizuki was als hoofd uchi deshi bij Ueshiba verantwoordelijk voor de scholing van vele toekomstige docenten. Hij is zelfs gevraagd om de dagelijkse leiding van het Aikido over te nemen. Hij besloot echter om zijn eigen visie, die zeer veelomvattend was op technisch gebied, in zijn eigen Yoseikan Dojo in Shizuoka voort te zetten. Morihei Ueshiba heeft dit altijd gesteund en kwam regelmatig langs om te doceren en ideeën uit te wisselen. Minoru Mochizuki en Kenji Tomiki zijn de enige personen die door Morihei Ueshiba zelf hooggegradueerd zijn.

Yoseikan Dojo in Shizuoka

Yoseikan Dojo in Shizuoka

Doordat Minoru Mochizuki een expert was in meerdere disciplines en de realiteitswaarde hoog in het vaandel had staan, bleef hij met dat in het achterhoofd zijn stijl verder ontwikkelen. Hij liet de verschillende disciplines versmelten in een open systeem: het Budo Yoseikan. Deze naam stond voor het Budo wat gedoceerd werd in de Yoseikan Dojo, omdat Minoru Mochizuki zijn eigen weg ging en zich niet wilde binden aan overkoepelende bonden en organisaties. In het Budo Yoseikan komen veel elementen uit de dive rse stijlen terug.

In 1951 verbleef Minoru Mochizuki voor twee en een half jaar in Frankrijk en introduceerde als eerste Japanse leraar uit naam van Ueshiba het Aikido buiten Japan in Europa. Ueshiba gebruikte verschillende namen voor zijn Aikido, zoals Daito Ryu, Ueshiba Ryu, Aikibudo en zeer regelmatig Aikijujutsu. Vandaar dat Mochizuki eerst de naam Yoseikan Aikijujutsu gebruikte. In 1995 introduceerde Edgar Kruyning na vele reizen naar Japan de Yoseikan stijl van Minoru Mochizuki in Nederland.

Morihei Ueshiba en Minoru MochizukiMinoru Mochizuki, Hiroo Mochizuki en Edgar Kruyning

 

Minoru Mochizuki was zelf niet altijd even consequent over de naam die hij gebruikte voor datgene wat hij doceerde. Diverse namen gingen rond, onder andere Yoseikan Aik ido, Yoseikan Jujutsu, Yoseikan Aikijutsu en Yoseikan Shinto ryu. De laatste jaren toen Minoru Mochizuki nog doceerde werd er in de Yoseikan Dojo altijd gesproken over Yoseikan Aikido. Eind jaren ‘80 en begin ‘90 werd er nog gegradueerd in Aikido, Jujutsu en Karate.

Doordat Minoru Mochizuki veel in Europa kwam en later ook leraren naar Japan kwamen om bij hem te trainen heeft hij veel mensen beïnvloed. Hierdoor zijn leraren op basis van Minoru Mochizuki zijn leergang hun eigen weg in geslagen. Het Tai-Jutsu, Nihon-Jujutsu en het Aikibudo zijn hier enkele voorbeelden van.

De laatste jaren van zijn leven woonde Minoru Mochizuki bij zijn oudste zoon Hiroo in Frankrijk, die hem samen met zijn gezin uitzonderlijk goed verzorgde. Op 30 mei 2003 is Minoru Mochizuki Shihan overleden. Hij is 96 jaar oud geworden en houder van de volgende graden: Minoru Mochizuki

  • Menkyo kaiden Daito Ryu Aikijujutsu
  • 10e dan Aikido "Meijin"
  • 9e dan Nihon Jujutsu "Hanshi"
  • 8e dan Judo "Hanshi" IMAF en Kodokan
  • 8e dan Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu
  • 8e dan Iaido "Kyoshi"
  • 5e dan Jodo
  • 5e dan Kendo
  • 5e dan Karate

Minoru Mochizuki Shihan wordt gezien als één van de grootste Budo/Martial Arts grootmeesters van de 20e eeuw.