Realiteitswaarde

Minoru Mochizuki trainde bij Ueshiba in een periode waarin het Aikido erg praktijkgericht was en veel nadruk legde op zelfverdediging. Vandaag de dag starten veel mensen met Aikido voor zelfverdediging. Kenmerkend voor het Yoseikan Aikido is dat vooral in de beginperiode dit aspect zeer nadrukkelijk onderwezen wordt. Door de basisprincipes van bewegen direct te koppelen aan zelfverdediging, leren de leerlingen de functionele waarde en toepassingen van de Aikidotechnieken. Dit geeft zelfvertrouwen en maakt de leerling nieuwsgierig om zich verder te verdiepen in het Yoseikan Aikido.

Minoru Mochizuki


Aikidoka's zijn vaak geïnteresseerd in het traditionele aspect van het Aikido en vaak geraakt door de sierlijkheid van de bewegingen en de aansluiting met de mentale ontwikkeling. Door de complexiteit en moeilijkheid van het Aikido is de directe functionaliteit voor zelfverdediging niet altijd even duidelijk voor handen.


Doordat Minoru Mochizuki een expert was in verschillende disciplines en de realiteitswaarde hoog in het vaandel had, bleef hij met dat in het achterhoofd zijn stijl verder ontwikkelen. De huidige leermethode legt daarom ook veel nadruk op de praktische toepasbaarheid voor zelfverdediging, zonder dat dit ten koste gaat van de sierlijkheid en circulaire bewegegingen die zo kenmerkend zijn voor het Aikido.

Visie

Technisch Directeur Edgar Kruyning is samen met Roel van Beusekom verantwoordelijk voor het technisch beleid van het Yoseikan Aikido in Nederland. Door de kennis en ervaring van beide docenten te combineren, is een methode ontwikkeld waarmee het Aikido vanuit universele principes gedoceerd wordt.


De principes continuïteit, totaliteit, realiteitswaarde, centrumcontrole, eenheid van lichaam en geest, het versmelten met de energie van de partner en gevoel voor timing en afstand staan hierbij centraal. Aikido is altijd situationeel en moet dus worden aangepast en de beoefenaar, de partner en de situatie, bijvoorbeeld mogelijke andere aanvallers.


Edgar Kruyning en Tony van VerseveldOm de Aikidoka de mogelijkheid te bieden om direct tot de essentie van het Aikido door te dringen, is het van groot belang dat er wordt gewerkt vanuit een consistent en simpel systeem. Dit houdt in dat de bewegingsvaardigheid van de Aikidoka groeit door de eenvoud, inzicht in de overeenkomsten tussen verschillende bewegingen, toepassing van de principes in de praktijk en de ontwikkeling van Aikiflow.


De bedoeling van dit systeem is dat de beoefenaar gestimuleerd wordt om zijn of haar eigen Aikido te ontdekken. Het individu staat centraal, dat met de eigen (on)mogelijkheden moet leren ontdekken waar de eigen kwaliteiten liggen. Als het doel bereikt is, namelijk wanneer de eigen Aikido gevonden is, dan kan het systeem weer losgelaten worden. Dit komt overeen met de grondgedachte van het Budo wat Minoru Mochizuki doceerde aan de Yoseikan Dojo in Japan. Deze grondgedachte houdt in dat iedereen zijn eigen weg moet leren vinden! Het doel van het Yoseikansysteem is dat leerlingen eerder los komen van vaste, starre en geïmiteerde Aikido bewegingen die niet eigen zijn en dat zij vrij gaan bewegen op basis van principes.

Leermethode

Door te begrijpen welke principes belangrijk zijn voor de juiste uitvoering van Aikidotechnieken, zul je inzicht ontwikkelen in je eigen mogelijkheden en in het mysterie van het Aikido.

 

De pijlers van het Yoseikan Aikido zijn:

  • Realiteitswaarde en praktijkgericht
  • Efficiënt en economisch bewegen
  • Logica en simpliciteit
  • Doelgerichtheid en functionaliteit
  • Algehele lichamelijke en geestelijke balans

 

Aikidoka's leren door middel van basisseries en kata (vastgestelde vorm) verschillende thema’s, kwaliteiten en bewegingsvormen kennen. Hierin staat de meervoudige toepasbaarheid van technieken centraal op basis van overeenkomstige bewegingen en principes. De leermethode die gebruikt wordt in het Yoseikan Aikido werkt eerst met grote, ruime bewegingen en een positionering (tai sabaki) naast de aanvaller onder een hoek van 90˚ of 45˚.


Wanneer de leerlingen meer vertrouwen krijgen in de technieken en in zichzelf groeit hun bewegingskwaliteit. Hierdoor zijn zij in staat om de bekende en meer complexe technieken uit te voeren op vloeiende en circulaire wijze en tegelijkertijd de basis bewegingsprincipes te behouden. Ook combinaties en overnames van (basis)technieken worden vanuit dezelfde principes behandeld. Timing, snelheid, voortzetten van de aanvalsrichting en harmonieuze versmelting met de energie van de aanvaller staan hierbij altijd centraal.


Edgar KruyningBinnen het Yoseikan Aikido wordt er een direct een verband gelegd tussen Aikido-technieken en zwaard-technieken. Het basis kata Kihon Aiki Waza is dan ook direct gekoppeld aan het kata Kihon Aiki Ken. Ook hier staan de principes overeenkomst van bewegen, verplaatsen, positioneren en het richten van de energie centraal.