Visie

Technisch Directeur Edgar Kruyning is samen met Roel van Beusekom verantwoordelijk voor het technisch beleid van het Yoseikan Aikido in Nederland. Door de kennis en ervaring van beide docenten te combineren, is een methode ontwikkeld waarmee het Aikido vanuit universele principes gedoceerd wordt.


De principes continuïteit, totaliteit, realiteitswaarde, centrumcontrole, eenheid van lichaam en geest, het versmelten met de energie van de partner en gevoel voor timing en afstand staan hierbij centraal. Aikido is altijd situationeel en moet dus worden aangepast en de beoefenaar, de partner en de situatie, bijvoorbeeld mogelijke andere aanvallers.


Edgar Kruyning en Tony van VerseveldOm de Aikidoka de mogelijkheid te bieden om direct tot de essentie van het Aikido door te dringen, is het van groot belang dat er wordt gewerkt vanuit een consistent en simpel systeem. Dit houdt in dat de bewegingsvaardigheid van de Aikidoka groeit door de eenvoud, inzicht in de overeenkomsten tussen verschillende bewegingen, toepassing van de principes in de praktijk en de ontwikkeling van Aikiflow.


De bedoeling van dit systeem is dat de beoefenaar gestimuleerd wordt om zijn of haar eigen Aikido te ontdekken. Het individu staat centraal, dat met de eigen (on)mogelijkheden moet leren ontdekken waar de eigen kwaliteiten liggen. Als het doel bereikt is, namelijk wanneer de eigen Aikido gevonden is, dan kan het systeem weer losgelaten worden. Dit komt overeen met de grondgedachte van het Budo wat Minoru Mochizuki doceerde aan de Yoseikan Dojo in Japan. Deze grondgedachte houdt in dat iedereen zijn eigen weg moet leren vinden! Het doel van het Yoseikansysteem is dat leerlingen eerder los komen van vaste, starre en geïmiteerde Aikido bewegingen die niet eigen zijn en dat zij vrij gaan bewegen op basis van principes.